Drs. Heleen Buijs

Heleen Buijs in gesprek met een journaliste van RTV Utrecht.

Vanuit haar bedrijf CulturaConsult verricht Heleen Buijs toezichthoudende en bestuurlijke werkzaamheden voor maatschappelijke organisaties.

Zo is zij voorzitter van de raad van commissarissen bij de woningcorporaties Salland Wonen (gemeentes Raalte en Olst/Wijhe) en Sint Joseph (Almelo) en lid van de rvc van IJsseldal Wonen (gemeentes Twello en Voorst). Zij zit in de raden van commissarissen van Salland Wonen en IJsseldal Wonen op voordracht van de huurders.

Zij is tevens toezichthouder bij het Sportbedrijf Deventer, dat met de gemeente als enig aandeelhouder, het sportbeleid van Deventer uitvoert.

Daarnaast is zij voorzitter van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid, die is ingesteld op basis van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO). De commissie toetst of de beschermwaardigheid van museale objecten bij afstoting door musea moet worden ingeroepen, wanneer door belanghebbende daarop een beroep wordt gedaan.

Vanuit een brede maatschappelijke kennis, ervaring en betrokkenheid, met ruime kennis van personeel en organisatie en met juridische expertise vervult zij haar toezichthoudende rol. Door haar brede achtergrond als bestuurder in de cultuursector, als zelfstandig ondernemer, en met haar ambtelijke en politieke ervaring verricht zij deze functies met veel enthousiasme en toewijding.

Bij het aannemen van opdrachten moet zij een voorbehoud maken dat er eerst een beoordeling zal plaatsvinden of er sprake kan zijn van enige belangenverstrengeling tussen haar functie als voorzitter van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid en de functie in deze opdracht.


Museumdepots stampvol verborgen parels

Talloze kunststukken hangen niet in musea, maar zitten diep verborgen in depots. Waarom mogen we die meesterwerken niet zien? Drie kunstkenners, namelijk Christie's-directeur Jop Ubbens, museumadviseur Heleen Buijs en kunsteconoom Arjo Klamer over de zin en onzin van de verborgen parels.