Drs. Heleen Buijs

Heleen Buijs in gesprek met een journaliste van RTV Utrecht.

Vanuit haar bedrijf CulturaConsult verricht Heleen Buijs toezichthoudende en bestuurlijke werkzaamheden voor maatschappelijke organisaties.

 Zo is zij toezichthouder bij de woningcorporaties Salland Wonen (gemeentes Raalte en Olst/Wijhe) en IJsseldal Wonen (gemeentes Twello en Voorst). Zij zit in beide raden van commissarissen op voordracht van de huurders. In beide raden is zij vice-voorzitter van de raad en voorzitter van de remuneratiecommissie.

Zij is tevens toezichthouder bij het Sportbedrijf Deventer, dat met de gemeente als enig aandeelhouder, het sportbeleid van Deventer uitvoert.

 Als bestuurslid van het Museumregister Nederland is zij nauw betrokken bij de kwaliteitszorg van musea. Zij is medeverantwoordelijk voor de opzet van het vernieuwde register en is momenteel actief betrokken bij de verbetering van de procedures voor het afstoten van museale collecties.

 Vanuit een brede maatschappelijke kennis, ervaring en betrokkenheid, met ruime kennis van personeel en organisatie en met juridische expertise vervult zij haar toezichthoudende rol. Door haar brede achtergrond als bestuurder in de cultuursector, als zelfstandig ondernemer, en met haar ambtelijke en politieke ervaring verricht zij deze functies met veel enthousiasme en toewijding.


Museumdepots stampvol verborgen parels

Talloze kunststukken hangen niet in musea, maar zitten diep verborgen in depots. Waarom mogen we die meesterwerken niet zien? Drie kunstkenners, namelijk Christie's-directeur Jop Ubbens, museumadviseur Heleen Buijs en kunsteconoom Arjo Klamer over de zin en onzin van de verborgen parels.